Paikallinen sopiminen

Tähän osioon päivitämme tietoja Paikallisesta sopimisesta (luottamusmiehet)

Viime keväänä neuvoteltu kaupan työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työajan pidentämistä koskevat määräykset tulevat kuitenkin voimaan jo 1.1.2017.

Huom!  Muutoksia voi vielä tulla. Lopulliset tekstit ja soveltamisohjeet tulevat painettuihin työehtosopimuksiin ja nettiin.