Työelämän koulutusneuvoja

TEHTÄVÄT

 • Toimivat omassa työyhteisössään tai järjestössään vertaisneuvojana aikuiskoulutuksen asioissa

  • otetaan yhdessä asioista selvää
 • Kuuntelevat, keskustelevat ja neuvovat

 • Ohjaavat henkilöä koulutukseen esim. aikuis- tai lisäkoulutukseen

  • uskotaan elämänmittaiseen oppimiseen

 • Kartoittavat työyhteisön osaamistarpeet

 • Osallistuvat hankkeen järjestämään valmennusohjelmaan.

  • muodostavat tehokkaan verkoston työpaikkojen tarpeisiin ammattiosastojen, oppilaitosten ja OpinOvi-hankkeiden kanssa