Toimintasuunnitelma 2023


Ammattiosastomme, PAM liikealan Kuopion seudun osasto 025 kuuluu Palvelualojen ammattiliitto PAMiin ja toimintamme pohja perustuu sekä yhdistyslakiin että ammattiosaston sääntöihin. Tärkeimpiä tehtäviämme ovat jäsenhankinta, jäsentemme edunvalvonta, palvelualojen (kauppa, varasto, kampaamo…) työntekijöiden työehtojen ja olosuhteiden kehittäminen sekä parantaminen.  

PAMin seuraava liittokokous järjestetään lokakuussa 2023. Edustajat liittokokoukseen valitaan liittokokousvaaleilla. Liittokokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja, puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, hallitus sekä valtuusto. Tämän lisäksi siellä käsitellään tavoiteohjelma, joka määrittää liiton suunnan seuraavalle neljälle vuodelle. Ammattiosastoilla on merkittävä rooli PAMin liittokokouksessa, etenkin ehdokkaiden hankkimisessa liittokokousvaaleihin sekä ehdokkaiden tukemisessa ja äänestysaktiivisuuden kasvattamisessa. Osastomme on huomioinut nämä tehtävät.

Toiminnassamme autamme työntekijöitä työyhteisön järjestäytymisen kautta. Tällä toimintatavalla lisäämme työpaikkojen sisäistä järjestäytymisastetta. Järjestämisideologian tavoitteena on luoda työpaikoille jatkuvan neuvottelun mahdollistava rakenne, johon vaaditaan riittävän vahvat ja järjestäytyneet työyhteisöt. Samalla autamme luomaan työpaikoille selkeät toimintamallit yhteistoiminnalle ja yhteistyölle työntekijöiden ja työnantajan välillä. Prosessissa luottamushenkilöiden, liiton ja ammattiosaston yhteistyön tärkeys korostuu.

Lisäksi toteutamme toimintaamme PAMin tavoiteohjelman 2020–2024 mukaisesti, jossa keskeisessä asemassa on yksityisillä palvelualoille työskentelevien kunnollinen ja riittävä toimeentulo, parempi työsuhdeturva ja elämisen laatu. Tavoiteohjelmassa on kyse edustettavien alojemme töiden ja työntekijöiden arvostamisesta, työehdoista ja tavoista, joita niitä sovitaan, yrityksien toimintaa ohjaavista arvoista, koulutuksesta, koko yhteiskunnan pelisäännöistä sekä ennen kaikkea suunnasta, johon omaa liittoamme kehitämme.

Vuosi 2022 oli haastava tapahtumien ja työpaikkakiertämisten suhteen johtuen osittaisista koronarajoitteista ja -tartunnoista. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon v.2022 lopulla tehty jäsenkysely. Lomakkeella tiedustelimme mitä ja minkälaista toimintaa vuodelle 2023 toivoisit osaston tekevän. Vastauksia tuli 60.

Luottamushenkilöiden ohjeistaminen ja tukeminen ovat ammattiosastomme jatkuvaa tekemistä.

Ammattiosaston toiminnan painopiste on PAMin liittokokous, jäsenhankinta ja jäsenistölle suunnattu toiminta.

Ammattiosastomme toiminta / koulutussuunnitelma

TehtäväTavoite/toimenpiteet

Järjestötoiminta


Jäsenhankinta, jäsenten sitouttaminen, järjestämistyö

Suunnitelmallinen jäsenmäärän ja järjestöllisen vahvuuden kasvattaminen:

»   jäsenten hankkiminen / jäsenhankintakampanjat

»   jäsen/perhetilaisuudet

»   työpaikkakäyntien järjestäminen kuukausittain

»   LM/TSV/yhdyshenkilöiden määrän lisääminen

»   kohdentaminen eri alueille somessa

Ammattiosaston toiminnan arviointi ja kehittäminen

Edellisen vuoden toiminnan vertailu ja pohjatieto tulevaisuuden suunnitteluun:

»   uuden johtokunnan koulutus

»   jäsenmäärä / työpaikkakartoitus

»   ikärakenne / ammattinimikkeet

»   edunvalvonnan toimivuuden varmistaminen

»   aluetoimiston infot ammos.

»   osaston palvelutaso / henkilöstö

»   liittokokousvaalit

Järjestölliset valmiudet

Varmistetaan ammattiosaston valmius järjestöllisiin toimenpiteisiin:

»   lakkotoimikunnan toimintakyky ja valmiussuunnitelma > varautuminen tes -neuvotteluihin ja työtaisteluihin

»   työpaikkojen yhteyshenkilöverkosto

Oppilaitosyhteistyö

»   Koulutiedotus ja sen kehittäminen

»   Työelämätietouden lisääminen, SAK:n työelämän pelisäännöt - tiedotus diat

Yhteiskuntavaikuttaminen

»   Yhteydenpito paikallisiin vaikuttajiin

»   Yhteistyökumppanit

»   Työllisyyden palvelutori (Torikatu 5, Kuopio) Työelämän pelisäännöt -infopiste

»   SAK:n paikallisjärjestöt: Sisä-Savo ja Kuopio yhteistyö

»   SAK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta

»   Aloitteet / lausunnot

Järjestämistyö

»   Uusien aktiivien löytäminen

»   Työpaikkojen infoillat

»   Liiton ja Itä-Suomen alueen kampanjoihin osallistuminen

»   Jäsenten sitouttaminen ja saaminen toimintaan mukaan

Eläkeläisryhmät

»   Räväkät

»   Kuopion Liikealan Eläkkeensaajat ry.


Edunvalvonta


Jäsenten työehtojen parantaminen

»   Liiton työehtosopimusneuvottelujen tukeminen ja neuvottelutulosten tiedottaminen jäsenille

»   Tes-aloitteet liittoon

Edunvalvontaketjun toiminnan varmistaminen

»   Luottamusmiestapaamiset (perehdyttäminen, kyselyt)

»   Uusien LM/TSV kontaktointi > LM-treffit

Jäsenkoulutukset

»   Nopealla reagoinnilla työelämän muutoksista johtuviin tilanteisiin apua ja neuvontaa työpaikoilla tai ammattiosaston toimistolla

»   Ammatilliset illat (TES-koulutusta)

»   Teemalliset koulutukset (ICT-tuki, yms.)

»   Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tuki ja ohjeistus

Nuorisotoiminta

»   Ammattiosaston nuorisovastaavan avulla kehitetään toimintaa aktiivisemmaksi

»   Nuorten työelämän mielenkiinnon herättäminen

Solidaarisuustoiminta»   Ammattiosaston solidaarisuusvastaavan avulla tuemme yhteiskunnan ja lähialueidemme vähäosaisia
Yhteistyö»   Yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa

Teemme vuosittain suunnitelman, jossa mietimme tulevia tapahtumia ja arvioimme jäsenten, johtokunnan ja toimintamme kehittämistä ja kouluttautumista. Huomioimme suunnittelussa PAMin, SAK:n, SAK:n paikallisjärjestöjen, Työväen Sivistysliiton (TSL:n) ja Kansan Sivistystyön Liiton (KSL:n) koulutukset.

Olemme mukana työpaikkojen muutostilanteissa. Tuemme työntekijöitä työpaikkakierroksin ja PAM/OSASTO- paikalla päivin. Näitä työpaikkakäyntejä järjestämme tarpeen mukaan ja nopeallakin varoitusajalla.

Järjestämme alueemme työpaikkojen työntekijöille tarpeen mukaan tai pyynnöstä keilailu- / mysteerihuone- tilaisuuksia, joita ennen pidämme Ajankohtaista -infoa työelämästä ja tietopaketin ammattiosastosta/PAMista.

Johtokunta kokoontuu vuodessa keskimäärin 8–10 kertaa ja sääntömääräiset kokoukset kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.

Budjetissa on huomioitu mahdollisen uuden työntekijän perehdytyksen kustannukset.

 Ammattiosaston toimintakalenteri 2023
Tammikuu

»   Johtokunnan kokous

»   Uuden johtokunnan koulutus

»   Aluetoimiston yhteistoiminta-suunnittelupäivä

Helmikuu

»   Tes-neuvottelut > infotilaisuudet jäsenille

»   Mahdolliset työtaistelutilanteet

»   Johtokunnan kokous

»   Itä-Suomen ammattiosastojen päivät

»   Edustajiston kevätkokoukseen aloitteet

»   Eduskuntavaalit

Maaliskuu

»   Työpaikkakäynnit /maakuntakierrokset (liittokokousehdokashankinta)

»   Jäsenten tuki- päivä

»   ICT- koulutus

»   Johtokunnan kokous

Huhtikuu

»   Kevätkokous

»   Johtokunnan kokous

»   Osasto työpaikalla

Toukokuu

»   Jäsenhankinta teema -päivä (mahd. liitto)

»   Johtokunnan kokous

»   Liittokokousvaalien ehdokasasettelukokous

Kesä -ja

heinäkuu

»   Ansaituilla vuosilomilla

»   PAM jäsenhankinta- tapahtuma ?

»   Jäsentapahtuma

Elokuu

»   Johtokunnan kokous

»   Kouluinfo / maakunnat

»   Ammatillinen ilta (Teema tarkentuu myöhemmin)

Syyskuu

»   Kauppakadun Improbatur-opiskelija tapahtuma

»   Luottamusmies-tapahtuma

Lokakuu

»   Johtokunnan kokous

»   Jäsenten tuki- päivä (Teema tarkentuu myöhemmin)

»   PAM liittokokous

Marraskuu

»   Johtokunnan kokous > Toimintasuunnitelma, talousarvio

»   Syyskokous / Pikkujoulut

Joulukuu»   Johtokunnan kokous


Ammattiosaston tarjoama tukitoiminta

 • Vuosittain järjestettävään SAK:n Sisä-Savon paikallisjärjestön opintomatkaan annamme jäsenelle tukirahan, jonka suuruuden päätämme johtokunnan kokouksessa.
 • Eläkeläisryhmille maksamme vastikkeellista tukea auttaessaan ammattiosaston toiminnassa.
 • PAMin luottamushenkilökoulutuksen perus- ja jatkokurssin suorittaneille maksamme 100 € stipendin.
 • Yhteiskunnallinen paikallinen tuki.
 • Vaalityön tukeminen.

Ammattiosastomme kannatusjäsenyys (osaston säännöt 7§)

Kannatusjäsenen vuosittaisesta kiinteästä jäsenmaksusta sekä jäseneduista päättää osaston syyskokous. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2023 on 35 €.

Kannatusjäsenenä voi osallistua:

 • osaston kokouksiin ja niihin liittyviin ruokailuihin yms. huomioiden omavastuut.
 • osaston matkoihin ja tapahtumiin, huomioiden omavastuut.
 • osaston työelämän koulutuspalveluihin.
 • Ei osaston muita jäsenetuja.

Osaston jäsenetuja 2023

 • Osastolta saa työelämän koulutusneuvoja -palvelua. Autamme ja ohjaamme jäsenistöä kouluttautumaan.
 • Kulttuuri- ja liikuntasetelit 10 kpl / jäsen / vuosi (arvo 5 €, myynti 3 €) palvelevat osaston jäsenistöä tasapuolisesti paikkakunnasta riippumatta.
 • Osastojen yhteinen teltta on vuokrattavissa. Jäsenille vuokra on puoleen hintaan eli 10 € / arkipäivä ja 20 € viikonloppu (pe-su) palautus maanantaina. yhteistyökumppanit: 20 € /arkipäivä ja 40 € viikonloppu (pe-su) palautus maanantaina. Tietoja vuokraamisesta antaa Pekka 044 358 9774 tai osastojen puheenjohtajat.
 • Lisäksi tulee vaihtuvia etuja n. 2kk välein, joista tiedotetaan osaston eri tiedotuskanavissa.