Toimintasuunnitelma 2022


Ammattiosastomme, PAM liikealan Kuopion seudun osasto 025 kuuluu Palvelualojen ammattiliitto PAMiin ja toimintamme pohja perustuu sekä yhdistyslakiin että ammattiosaston sääntöihin. Tärkeimpiä tehtäviämme ovat jäsenhankinta, jäsentemme edunvalvonta, palvelualojen (kauppa, varasto, kampaamo…) työntekijöiden työehtojen ja olosuhteiden kehittäminen sekä parantaminen.  

Toiminnassamme autamme työntekijöitä työyhteisön järjestäytymisen kautta. Tällä toimintatavalla lisäämme työpaikkojen sisäistä järjestäytymisastetta. Järjestämisideologian tavoitteena on luoda työpaikoille jatkuvan neuvottelun mahdollistava rakenne, johon vaaditaan riittävän vahvat ja järjestäytyneet työyhteisöt. Samalla autamme luomaan työpaikoille selkeät toimintamallit yhteistoiminnalle ja yhteistyölle työntekijöiden ja työnantajan välillä. Prosessissa luottamushenkilöiden, liiton ja ammattiosaston yhteistyön tärkeys korostuu.

Lisäksi toteutamme toimintaamme PAMin tavoiteohjelman 2020–2024 mukaisesti, jossa keskeisessä asemassa on yksityisillä palvelualoille työskentelevien kunnollinen ja riittävä toimeentulo, parempi työsuhdeturva ja elämisen laatu. Tavoiteohjelmassa on kyse edustettavien alojemme töiden ja työntekijöiden arvostamisesta, työehdoista ja tavoista, joita niitä sovitaan, yrityksien toimintaa ohjaavista arvoista, koulutuksesta, koko yhteiskunnan pelisäännöistä sekä ennen kaikkea suunnasta, johon omaa liittoamme kehitämme.

Vuosi 2021 oli haastava tapahtumien ja työpaikkakiertämisten suhteen johtuen koronarajoitteista. Täten vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon v 2021 perutut tapahtumat ja asetetut tavoitteet.

Tulevana vuonna uudet luottamushenkilöt työpaikoille ovat valittu ja heidän ohjeistaminen ja tukeminen ovat ammattiosastomme tehtävä.

Ammattiosaston toiminnan painopisteet ovat nuoret, maakuntakierrokset ja alueyhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Ammattiosastomme toiminta / koulutussuunnitelma

TehtäväTavoite/toimenpiteet
Järjestötoiminta
Jäsenhankinta, jäsenten sitouttaminen, järjestämistyö

Suunnitelmallinen jäsenmäärän ja järjestöllisen vahvuuden kasvattaminen:

 • jäsenten hankkiminen > ”jäsenpussukat”
 • jäsen/perhetilaisuudet
 • työpaikkakäyntien järjestäminen (PAM/osasto-paikalla-päivät)
 • maakunta kierrokset > PAM-ralli
 • jäsenten huomiointi
 • LM/TSV/yhdyshenkilöiden määrän lisääminen
Ammattiosaston toiminnan arviointi ja kehittäminen

Edellisen vuoden toiminnan vertailu ja pohjatieto tulevaisuuden suunnitteluun:

 • jäsen- ja työpaikkakartoitus
 • ikärakenne
 • jäsenmäärä
 • edunvalvonnan toimivuuden varmistaminen
 • aluetoimiston kehityskeskustelu
Järjestölliset valmiudet

Varmistetaan ammattiosaston valmius järjestöllisiin toimenpiteisiin:

 • lakkotoimikunnan toimintakyky ja valmiussuunnitelma > varautuminen tes -neuvotteluihin ja työtaisteluihin
 • työpaikkojen yhteyshenkilöverkosto
Oppilaitosjärjestäminen
 • Koulutiedotus ja sen kehittäminen
 • Työelämätietouden lisääminen, uudet Ammatti-tutuksi videot, SAK:n työelämän pelisäännöt - tiedotus diat
   (SAK Työsuhdeneuvonnankehittämishanke2021-2022)
Yhteiskuntavaikuttaminen
 • Yhteydenpito paikallisiin vaikuttajiin
 • Maakuntavaalit
 • Yhteistyökumppanit
 • Työllisyyden palvelutori (Torikatu 5, Kuopio) Työelämän pelisäännöt -infopiste
 • SAK:n paikallisjärjestöt: Sisä-Savo ja Kuopio yhteistyö, työelämän pelisäännöt -diat
Järjestämistyö
 • Uusien aktiivien löytäminen
 • Työpaikkojen infoillat
 • Liiton ja Itä-Suomen alueen kampanjoihin osallistuminen
 • Jäsenten sitouttaminen ja saaminen toimintaan mukaan
Eläkeläisryhmät
 • Räväkät
 • Kuopion Liikealan Eläkkeensaajat ry.
Edunvalvonta
Jäsenten työehtojen parantaminen
 • Liiton työehtosopimusneuvottelujen tukeminen ja neuvottelutulosten tiedottaminen jäsenille
 • Tes-aloitteet liittoon
Edunvalvontaketjun toiminnan varmistaminen
 • Luottamusmiestapaamiset (perehdyttäminen, kyselyt)
 • Uusien LM/TSV kontaktointi > LM-treffit
Jäsenkoulutukset
 • Nopealla reagoinnilla työelämän muutoksista johtuviin tilanteisiin apua ja neuvontaa työpaikoilla tai ammattiosaston toimistolla
 • Ammatilliset illat (TES-koulutusta)
 • Teemalliset koulutukset (ICT-tuki, yms.)
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tuki ja ohjeistus
Nuorisotoiminta
 • Ammattiosaston nuorisovastaavan avulla kehitetään toimintaa aktiivisemmaksi
 • Nuorten työelämän mielenkiinnon herättäminen
Solidaarisuustoiminta
 • Ammattiosaston solidaarisuusvastaavan avulla tuemme yhteiskunnan ja lähialueidemme vähäosaisia
Yhteistyö
 • Yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa

Ammattiosastomme toiminta / koulutussuunnitelma

Teemme vuosittain suunnitelman, jossa mietimme tulevia tapahtumia ja arvioimme jäsenten, johtokunnan ja toimintamme kehittämistä ja kouluttautumista. Huomioimme suunnittelussa PAMin, Työväen Sivistysliiton TSL:n ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL:n koulutukset.

Olemme mukana työpaikkojen muutostilanteissa. Tuemme työntekijöitä työpaikkakierroksin ja PAM/OSASTO- paikalla päivin. Näitä työpaikkakäyntejä järjestämme tarpeen mukaan ja nopeallakin varoitusajalla.

Järjestämme työpaikoille tarpeen mukaan tai pyynnöstä keilailu- / mysteerihuone- tilaisuuksia, joita ennen pidämme Ajankohtaista -infoa työelämästä ja tietopaketin ammattiosastosta/PAMista.

Johtokunta kokoontuu vuodessa keskimäärin 8–10 kertaa ja sääntömääräiset kokoukset kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.
Kaikista tapahtumista tiedotamme joko PAM-lehdessä, tiedottein sähköpostilla, tekstiviestein, ammattiosaston sometilein Facebookissa ja Instagramissa sekä nettisivuillamme kuopio25.pamosasto.fi.

Ammattiosaston toimistolla ei ole vakituista päivystysaikaa, joten tapaamiset on hyvä sopia etukäteen.Ammattiosaston toimintakalenteri
Tammikuu
 • Johtokunnan kokous
 • Kouluinfo
 • Aluetoimiston yhteistoiminta-suunnittelupäivä
 • Yhteistyökumppaneiden yhteistoiminta-suunnittelupäivä
Helmikuu
 • Tes-neuvottelut > infotilaisuudet jäsenille
 • Mahdolliset työtaistelutilanteet
 • Johtokunnan kokous
 • Itä-Suomen ammattiosastojen päivät
 • Edustajiston kevätkokoukseen aloitteet
 • Uusien LM/TSV kontaktointi/perehdytys
Maaliskuu
 • Työpaikkakäynnit
 • Jäsenten tuki- päivä
 • ICT- koulutus
 • Johtokunnan kokous
Huhtikuu
 • Kevätkokous
 • HopLop -perhetapahtuma päivä
 • Johtokunnan kokous
Toukokuu
 • Jäsenhankinta teema -päivä > PAM-ralli
 • Johtokunnan kokous

Kesä -ja

heinäkuu

 • Ansaituilla vuosilomilla
 • PAM jäsenhankinta- tapahtuma
 • Jäsentapahtuma
Elokuu
 • Johtokunnan kokous
 • Kouluinfo
 • Ammatillinen ilta (Teema tarkentuu myöhemmin)
Syyskuu
 • Kauppakadun Improbatur-opiskelija tapahtuma
 • Luottamusmies-tapahtuma
Lokakuu
 • Johtokunnan kokous
 • Jäsenten tuki- päivä (Teema tarkentuu myöhemmin)
Marraskuu
 • Johtokunnan kokous > Toimintasuunnitelma, talousarvio
 • Syyskokous / Pikkujoulut
Joulukuu
 • Johtokunnan kokous

Ammattiosaston tarjoama tukitoiminta

 • Vuosittain järjestettävään SAK:n Sisä-Savon paikallisjärjestön opintomatkaan annamme jäsenelle tukirahan, jonka suuruuden päätämme johtokunnan kokouksessa.
 • Eläkeläisryhmille maksamme vastikkeellista tukea auttaessaan ammattiosaston toiminnassa.
 • PAMin luottamushenkilökoulutuksen perus- ja jatkokurssin suorittaneille maksamme 100 € stipendin.
 • Annamme ruoka-apu tukea Kuopiossa.
 • Vaalityön tukeminen

Ammattiosastomme kannatusjäsenyys (osaston säännöt 7§)

Kannatusjäsenen vuosittaisesta kiinteästä jäsenmaksusta sekä jäseneduista päättää osaston syyskokous. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2022 on 35 €.

Kannatusjäsenenä voi osallistua:

 • osaston kokouksiin ja niihin liittyviin ruokailuihin yms. huomioiden omavastuut.
 • osaston matkoihin ja tapahtumiin, huomioiden omavastuut.
 • osaston työelämän koulutuspalveluihin.
 • Ei osaston muita jäsenetuja.

Osaston jäsenetuja 2022

 • Osastolta saa työelämän koulutusneuvoja -palvelua. Autamme ja ohjaamme jäsenistöä kouluttautumaan.
 • Kulttuuri- ja liikuntasetelit 5 kpl / jäsen / vuosi (arvo 5 €, myynti 3 €) palvelevat osaston jäsenistöä tasapuolisesti paikkakunnasta riippumatta.
 • Osastojen yhteinen teltta on vuokrattavissa. Jäsenille vuokra on puoleen hintaan eli 10 € / arkipäivä ja 20 € viikonloppu (pe-su) palautus maanantaina. yhteistyökumppanit: 20 € /arkipäivä ja 40 € viikonloppu (pe-su) palautus maanantaina. Tietoja vuokraamisesta antaa Pekka 044 358 9774 tai osastojen puheenjohtajat.
 • Lisäksi tulee vaihtuvia etuja, joista tiedotetaan osaston eri kanavissa.