Työelämä

Sopimuskausi
1.2.2022–31.1.2024

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Kaupan alan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2022 - 31.1.2024 (1+1 vuotta). Toisen vuoden korotuksesta neuvotellaan 15.12.2022 mennessä. Jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimus on irtisanottavissa normaalilla kuukauden irtisanomisajalla päättymään 31.1.2023. Syntyneessä työehtosopimuksessa edistyttiin PAMin tavoitteissa parantaa työstä palautumista ja hyvinvointia.

Palkat

Taulukkopalkat 1.5.2022 alkaen

Lisät 1.5.2022 alkaen

Palkkoihin yhteensä 2 % korotus. Korotus koskee taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia. Korotus tehdään 1.5.2022.

Toinen palkankorotuserä neuvotellaan 15.12.2022 mennessä.

Kahden prosentin korotus koskee kaikkia lisiä ja luottamusmiesten korvauksia.

Luottamusmieskorvaus 1.5.2022 alkaen

Työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.5.2022 alkaen

Palkankorotusohje

Alla olevat tekstimuutokset astuvat voimaan 2.2.2022 ellei muuta mainita:


Työaikamääräyksiin parannuksia

PAMin tavoitteena oli neuvotteluissa parantaa kaupan alan työntekijöiden jaksamista, vähentää yötyön kuormittavuutta ja edistää työstä palautumista. Lisäksi PAM tavoitteli työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen helpottamista muun muassa yövuorojen väliin sijoitettavia vapaita pidentämällä. Nämä parannukset työehtosopimukseen saatiin neuvoteltua:

 • Vuorokausilevon minimi pitenee. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuorokausilevosta toisin. Sen tulee kuitenkin olla vähintään 9 tuntia (aiemmin 8 tuntia, tunnin pidennys).
 • Yövuorojen väliin ei saa sijoittaa yksittäistä vapaapäivää.
  • Voidaan poiketa työntekijän kanssa kertaluonteisesti sopien.
 • Viikonloppuvapaiden lisäksi vähintään 3 tuplavapaata/vuosi.
 • Työnantaja ilmoittaa työntekijöille tuntitarkastelun ajankohdasta ja sen kattamasta ajanjaksosta.
 • Kokoaikatyön tarjoamismalli
  • Paikallisesti sovittava malli, jossa työnantaja sitoutuu tarjoamaan kokoaikatyötä ja vastineeksi vapautuu tuntitarkasteluvelvollisuudesta.
 • Lisäksi ohjaavia kirjauksia
  • Tasoittumisjärjestelmän käsittelyn osana käsitellään myös työvoiman käytön tarpeen vaihtelu jakson aikana.
  • Työnantajan huolehdittava, että ruoka- ja kahvitauot voidaan tosiasiallisesti pitää ja ohjeistettava niistä yksintyöskentelyä koskien.

Palkkausjärjestelmän kehittämistyö etenee

PAMin tavoitteena oli jatkaa palkkausjärjestelmän kehittämistä vastaamaan paremmin alan arkea. PAMin lähtökohta on, että asioista neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Nämä tulokset sisältyvät työehtosopimusratkaisuun:

 • Otetaan käyttöön osaamiseen ja suoriutumiseen perustuva palkanosa.
  • Paikallisesti sovittava vaihtoehto kokemusvuosiportaille.
  • Voimaan 1.1.2023, soveltamisohjeet ja lanseeraus yhdessä Kaupan liiton kanssa.
 • ICT-pöytäkirjan karsittu versio.
  • Muun muassa palkkataulukot ja palkkaryhmittely säilyvät.
 • Toimihenkilötehtävien vaativuusluokitteluun liittyvää työtä jatketaan.
  • Työstetään valmiiksi vuoden 2022 aikana

Muita keskeisiä muutoksia
 

Muutoksia työaikoihin

 • 27-52-viikkoisen tasoittumisjärjestelmän piiriin myös osa-aikatyöntekijät, edellytyksenä lisäksi
  • Työaika vähintään 30 h/vko. Aiemmin edellytyksenä oli kokoaikatyö (37,5t/vko).
  • Osa-aikatyöntekijöille maksettava suhteutettua kuukausipalkkaa.
 • Mahdollisuus poiketa työhönsidonnaisuusajasta 5 krt/v., jos tarpeen etäyhteyksin järjestettävän kokouksen tai tilaisuuden vuoksi.
 • Työnantaja ja työntekijä voivat sopia aattovapaista kertaluonteisesti toisin.
 • Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 4 tunnin vähimmäistyöajasta kertaluonteisesti toisin.

Yhteistä kehittämistä

 • Perustettiin työryhmä selvittämään perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimuksen määräyksiin. Työn tulee olla valmista 30.4.2022 mennessä.
 • Lisätään ”kaupan logistiikka” soveltamisalaan (täsmentävä kirjaus).
 • Kaupan logistiikan työryhmä.
  • Ulkopuolisen työvoiman käyttö ml. reservityövoimaa koskevat määräykset.
  • Soveltamisalan monitorointi.
  • Vaativampien logistiikkatehtävien tunnistaminen ja niiden kirjaaminen.
 • Koulutuspoliittinen työryhmä jatkaa toimintaansa.

Luottamusmiesjärjestelmä

Valtakunnallisesti laajoissa tai yli 800 työntekijää työllistävissä yrityksissä on neuvoteltava luottamusmiesorganisaatiosta paikallisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Työehtosopimuksessa määritellään, mitkä asiat ainakin on käsiteltävä.

 • Sopimus organisaatiosta on tehtävä kirjallisesti.
 • Jos yhteisymmärrystä organisaatiosta ei löydy, työmarkkinaosapuolet voivat käsitellä sitä, jos jompikumpi osapuoli sitä pyytää. 

Osa-aikaisena työskentelevän luottamushenkilön työtunnit nostetaan luottamushenkilökauden ajaksi vähintään siihen tuntimäärään, jonka luottamushenkilön vapautusaikaa määrittävä taulukko määrää.