Työelämä

Sopimuskausi
1.2.2018–31.1.2020

MITÄ UUTTA EDELLISEEN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN VERRATTUNA?

Tiiviisti

Kaikkien työsuhteessa olevien kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien 42 euroa ja osa-aikaisten tuntipalkkoja 26 senttiä. Osa-aikaisille suhteutettua kuukausipalkkaa saaville työntekijöille korotus tulee heidän työaikaansa suhteutettuna. Taulukko- eli vähimmäispalkkoja korotetaan tuolloin 1,6 %. Palkkoja korotetaan samalla tavalla 1.4.2019.

Esimerkkejä palkankorotusmääräysten toteuttamisesta tästä linkistä.

Vähittäiskaupan esimiesten ja Varasto- ja kuljetusesimiesten henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan vastaavina ajankohtina 1,6 %. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan erikseen sovitulla tavalla.

Työaikalisiä ei koroteta.

Työantajan esitykset mm. sunnuntaikorvausten leikkauksesta torjuttiin. Samoin torjuttiin heikennykset toimihenkilöiden työaikamääräyksiin.

Parannuksia saatiin erityisesti osa-aikaisen työntekijän työajan tarkasteluun: jatkossa jokaisen osa-aikaisen työntekijän toteutunutta työaikaa tarkastellaan kuuden kuukauden jaksoissa, ellei pidemmästä tarkastelujaksosta sovita paikallisesti. Lue lisää asiasta täältä.

Yötyöstä on jatkossa sovittava työntekijän kanssa, ja työnantaja voi määrätä työntekijän yötyöhön ainoastaan niissä tilanteissa, joissa yötyövuoroa ei saada muutoin täytettyä. Lisäksi työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia mm. työvuorojen sijoitteluun lisättiin.

Vuosivapaajärjestelmän palkallisten päivien enimmäismäärä nousee 7 päivään. Nyt se on ollut 6,5 päivää.

Selvitykseksi sairauslomasta riittää jatkossa työntekijän oma ilmoitus tilanteissa, joissa terveyspalveluja ei ole saatavilla esimerkiksi viikonlopusta johtuen. Lisäksi sovittiin ns. korvaavasta työstä, jonka teettämisen tulee perustua työntekijän suostumukseen.


Sopimuskausi
1.6.2014–31.1.2018

Palkankorotukset

• 1.10.2014 20 € / 13 senttiä 
- korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja
• 1.10.2015 0,4 %
- korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja
- sekä työaikalisiä
• 1.3.2016-31.1.2017
- voimassa olevia henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2016 alkaen 15 euroa, kuitenkin vähintään 0,39% (leikkauspiste 3846 euroa). Tuntipalkkaisen työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 9 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,39% (leikkauspiste 24,35 euroa). Korotukset on laskettu valmiiksi taulukkopalkkoihin. Uusi suhteutettu kuukausipalkka lasketaan 15 eurolla tai vähintään 0,39%:lla korotetusta kokoaikaisesta kuukausipalkasta Kaupan työehtosopimuksen 11§ 5. kohdan kaavan mukaisesti. Varastotyöntekijöiden suorituspalkkoja korotetaan 1.3.2016 alkaen yleiskorotuksen kustannusvaikutuksella (0,7%) ja toteutetaan 3.6.2014 sovitun varastotyöntekijöitä koskevan pöytäkirjan 2§:n mukaisesti.

  • 1.2.2017 palkankorotuksia ei tullut

-Suurin osa PAMin työehtosopimuksista on voimassa 31.1.2018 saakka.

Muuta

• osa-aikaisen arkipyhämääräysten maksuun täsmennyksiä
• työaikalisät maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina ja muina kirjollisina juhla- vappuna tai itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä
• lääkärintodistus olis syytä hakea työterveyshuollosta jos työnantajan on järjestänyt työterveyshuollon
• työnantaja työntekijä arvioivat esim. kehityskeskusteluissa henkilön osaamisen, vahvuudet ja koulutustarpeet. Näiden pohjalta voidaan laatia henkilökohtainen kehityssuunnitelma.
• Apteekkien työhyvinvointityöryhmässä selvitetään työterveyttä, -hyvinvointia, ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisiä työurasuunnitelmia
• Lomalatapaluuraha muutetaan lomarahaksi