Työelämä

Sopimuskausi
1.6.2014–31.1.2018

Palkankorotukset

• 1.10.2014 20 € / 13 senttiä 
- korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja
• 1.10.2015 0,4 %
- korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja
- sekä työaikalisiä
• 1.3.2016-31.1.2017
- voimassa olevia henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2016 alkaen 15 euroa, kuitenkin vähintään 0,39% (leikkauspiste 3846 euroa). Tuntipalkkaisen työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 9 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,39% (leikkauspiste 24,35 euroa). Korotukset on laskettu valmiiksi taulukkopalkkoihin. Uusi suhteutettu kuukausipalkka lasketaan 15 eurolla tai vähintään 0,39%:lla korotetusta kokoaikaisesta kuukausipalkasta Kaupan työehtosopimuksen 11§ 5. kohdan kaavan mukaisesti. Varastotyöntekijöiden suorituspalkkoja korotetaan 1.3.2016 alkaen yleiskorotuksen kustannusvaikutuksella (0,7%) ja toteutetaan 3.6.2014 sovitun varastotyöntekijöitä koskevan pöytäkirjan 2§:n mukaisesti.

  • 1.2.2017 palkankorotuksia ei tullut

-Suurin osa PAMin työehtosopimuksista on voimassa 31.1.2018 saakka.

Muuta

• osa-aikaisen arkipyhämääräysten maksuun täsmennyksiä
• työaikalisät maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina ja muina kirjollisina juhla- vappuna tai itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä
• lääkärintodistus olis syytä hakea työterveyshuollosta jos työnantajan on järjestänyt työterveyshuollon
• työnantaja työntekijä arvioivat esim. kehityskeskusteluissa henkilön osaamisen, vahvuudet ja koulutustarpeet. Näiden pohjalta voidaan laatia henkilökohtainen kehityssuunnitelma.
• Apteekkien työhyvinvointityöryhmässä selvitetään työterveyttä, -hyvinvointia, ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisiä työurasuunnitelmia
• Lomalatapaluuraha muutetaan lomarahaksi