Palvelualojen työttömyyskassa

  • Jos olet työssä palvelualoilla, voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta Palvelualojen työttömyyskassassa.
  • Palvelualojen työttömyyskassa maksaa työttömille jäsenilleen ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahan suuruus riippuu työttömyyttä edeltävistä tuloista ja on yleensä Kelan maksamaa peruspäivärahaa suurempi.
  • Palvelualojen työttömyyskassa maksaa myös koulutustukea työvoimatoimiston osoittaman koulutuksen ajalta, koulutuspäivärahaa omaehtoiseen opiskeluun ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaalla olevalle jäsenelleen.