Yhdistyksemme

Toiminta

Järjestämme toimintaa itsenäisesti sekä liiton ja muiden Kuopion ammattiosastojen kanssa. Koulutus, edunvalvonta, vapaa-ajan toiminta ja erilaiset jäsenillat ovat toimintaamme parhaimmillaan. Seuraa ilmoittelua PAM – lehdessä, joka tulee sinulle jäsenenä ilmaiseksi. Myös nämä osastomme nettisivut antaa ajankohtaista tietoa tapahtumista ja niihin ilmoittautumisista.

Ammattiosaston tehtäviin kuuluu mm.

  • Jäsenen työ- ja palkkaehtojen parantaminen ja valvominen
  • Ohjaa työntekijöitä ja itsensä työllistäviä yrittäjiä liiton jäsenyyteen
  • Tukee jäseniä ja edistää alueensa luottamusmies toimintaa
  • Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja
  • Edistää työelämän kehittymistä
  • Tiedottaa, kouluttaa, harjoittaa virkistystoimintaa ja
    järjestää tilaisuuksia, kokouksia
  • Tekee aktiivista yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen kanssa

Jäsen on toimintamme lähtökohta.

Jäsenet päättävät toiminnastamme ja siksi onkin tärkeää, että syys- ja kevätkokouksissa jäsenet ovat mukana. Siellä voit vaikuttaa toimintaamme. Voit myös aina antaa asioita käsiteltäviksi johtokunnan kokouksiin.

Johtokunnan tehtävänä on valvoa, että päätetyt asiat hoidetaan.


Tule rohkeasti toimintaamme mukaan ja

käytä hyödyksi jäsenyyttäsi!


Osastossamme on jäseniä laajalta alueelta ja jäseniä osastollamme on n. 4000

Osastomme kattama alue
Rastor - instituutti