Työsopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus.

Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja sopivat, millä ehdoilla työntekijä tulee työnantajan palvelukseen. Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa vakinaista työsuhdetta, ja se on voimassa siihen asti, kun se joko työntekijän tai työnantajan puolelta päätetään. Määräaikainen työsopimus on voimassa siihen asti, kun määräaika umpeutuu tai sovittu työ tulee tehdyksi.

Työsopimuksesta pitäisi löytyä ainakin nämä:

 • Työnantajan ja työntekijän nimi ja henkilötunnus sekä koti- ja liikepaikka
 • Työsopimuksen voimassaolo (onko kyse toistaiseksi voimassaolevasta vai määräaikaisesta työsopimuksesta)
 • Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle
 • Työaika
 • Työtehtävät
 • Palkka ja palkanmaksukausi
 • Vuosiloma
 • Irtisanomisaika
 • Noudatettava työehtosopimus
 • Päiväys ja allekirjoitus

Määräaikainen työsopimus

Pääsääntö on, että työtä on tehtävä toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa. Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy. Tällaisena syynä voi olla vaikka toisen työntekijän poissaolosta aiheutuva sijaisuus. Määräaikaisten sopimusten toistuva käyttö ilman perusteltua syytä on kielletty. Jos työvoiman tarve on pysyvä, on työ teetettävä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa.

Jos määräaikaisen työsopimuksen käytölle ei ole ollut asiallista perustetta, on työsopimus toistaiseksi voimassa oleva sen sovitusta määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslaki ei kuitenkaan rajoita määräaikaisen työsopimuksen solmimista työntekijän omasta aloitteesta.

Palkanmaksu

Työnantajan päävelvoitteena on palkanmaksu. Suomessa ei ole vähimmäispalkkalakia, joka koskisi kaikkia ammatteja.

Palkan perustan muodostavat työehtosopimukset, joissa on määritelty kunkin alan vähimmäispalkat. Työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja ei saa alittaa.

Mikäli työnantaja toimii sellaisella alalla, jolle on solmittu yleissitova työehtosopimus, on työnantajan maksettava vähintään sen suuruista palkkaa, joka työehtosopimuksessa on sovittu suoritettavaksi.

Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta tai muutakaan työehtosopimusta, jota työnantajan on noudatettava, voivat työntekijä ja työnantaja periaatteessa sopia vapaasti palkan suuruudesta. Tällöinkin palkan on oltava kohtuullinen.

 • palkka määräytyy yleisesti työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan
 • sopimuksen mukaista palkkaa ei saa alittaa
 • palkan on oltava työntekijän tilillä sovittuna palkkapäivänä
 • palkkalaskelmasta on ilmettävä palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet
  (Lähde: Työmarkkina-avain)