Osaamisen kehittäminen työpaikoilla käsikirja

Osana Työelämän koulutusneuvojat -hanketta on nyt julkaistu Osaamisen kehittäminen työpaikalla -käsikirja. Kirjaan on koottu keskeiset tiedot aikuisten koulutusmahdollisuuksista ja osaamisen kehittämisestä työpaikoilla. Lukija saa tietoa muun muassa tutkintoon valmistavasta koulutuksesta, näyttötutkinnoista, oppisopimuskoulutuksesta ja muutosturvasta. Aikuiskoulutus on nykyisin yhä enemmän yksilö- ja työelämälähtöistä, eikä perustu luennoilla istumiselle.

Osaamisen kehittämisen käsikirja tarjoaa tietoa aikuiskoulutustuen mahdollisuuksista, ammattitutkintostipendistä ja työnantajan maksamasta koulutuksesta. Lisäksi käsitellään sitä, miten vuonna 2014 uudistettu yhteistoimintalaki parantaa työntekijän koulutuksellista edunvalvontaa työelämässä.

PAM-liikealan Kuopion seudun osaston toimistolla on käsikirjoja. Ota yhteyttä, jos tarvitset niitä työpaikallesi.
(Alla on myös käsikirja pdf-muodossa.)