Mitä ovat lm ja tsv?

Luottamusmies (eli lm) ja työsuojeluvaltuutettu (eli tsv) ovat työntekijöiden tärkeimmät edustajat työpaikalla. 

Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua valintaan ja mahdollisuus asettua ehdolle.

Luottamusmies edustaa työpaikalla PAMiin kuuluvia työntekijöitä ja on apuna, jos jokin asia työsuhteessa on epäselvä ja askarruttaa mieltä. Työsuojeluvaltuutettu puolestaan edustaa työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa.

Luottamusmiehen valitsevat ne työntekijät, jotka kuuluvat PAMiin, työsuojeluvaltuutetun valintaan osallistuvat kaikki työpaikan työntekijät. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua luottamushenkilöiden valintaan, ja tulla myös itse valituksi tehtävään.

Kuka valitsee?

Luottamusmies

Työpaikan työntekijät, jotka kuuluvat PAMiin, valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen. Ehdokkaiksi voivat ryhtyä kaikki PAMin jäsenet, jotka työskentelevät luottamusmiehen toimialueella ja joihin noudatetaan alan työehtosopimusta.
Luottamushenkilön materiaali

Työsuojeluvaltuutettu

Työpaikan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. Työsuojeluvalinnat perustuvat lakiin. Työsuojeluvaltuutettu on valittava vähintään 10 hengen työpaikoille. Se voidaan valita myös pienemmille työpaikoille. Suurimmissa yrityksissä voidaan sovittaessa valita lisäksi työsuojeluasiamiehiä, jotka toimivat työsuojeluvaltuutetun apuna.
Työsuojeluvaltuutetun valintamateriaali

Yhdyshenkilö

Yhdyshenkilöksi voi ryhtyä kuka tahansa PAMin jäsen. Yhdyshenkilöä ei valita vaaleilla työntekijöiden edustajaksi kuten luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, vaan oma ilmoitus halukkuudesta riittää.

Yhdyshenkilö on kirjaimellisesti yhteys liiton ja työpaikan välillä. Yhdyshenkilö saa itselleen ja työkavereilleen ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa PAMista.
Tästä yhdyshenkilöksi.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

 Koulutus

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on tarjolla tehtävään liittyvää koulutusta, joka on useimmissa tapauksissa maksutonta.

Kursseilla käsitellään luottamushenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia, lakeja ja sopimuksia sekä harjaannutaan yhteistyöhön ja neuvottelutoimintaan.

Tutustu koulutustarjontaan tästä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
 

Tiesithän, että liiton (PAM) luottamushenkilökoulutuksen suorittanut osastomme (025) jäsen saa 100€ stipendin, kun on käynyt perus- ja jatkokurssin.
Vapaamuotoinen hakemus osastolle, jossa ilmenee yhteystiedot, tilinumero ja kopio kurssitodistuksista.

Osaston ja PAM Kuopion aluetoimiston järjestämän luottamushenkilökoulutuksen osalta osasto maksaa puolipäivärahan, joka maksetaan yhden kerran / kurssi.

Osaston ja Kuopion aluetoimiston järjestämästä luottamushenkilökoulutuksesta syntyvän ansiomenetyksen korvaa osasto työnantajan antaman todistuksen mukaan.