Historiaa

Vuonna 1990 Kuopion Liiketyöntekijät ry. os.25 ja Kuopion Liikeväki ry. yhdistyivät muodostaen uuden osaston; Liikealan ammattiliiton Kuopion seudun osasto ry. os.25.

Liikealan Kuopion seudun osasto on yksi Suomen vanhimmista Liikealan ammattiliiton jäsenjärjestöistä. Samalla se on vanhimpia yhtäjaksoisesti toimineista kuopiolaisista ammattiosastoista.

Marraskuussa vuonna 2000 osasto liittyi juuri perustettuun Palvelualojen ammattiliitto PAM Ry:een. Osaston nimi muuttui PAM-liikealan Kuopion seudun osasto ry:ksi.

Kuopion Kauppa-apulaisyhdistys järjesti 1900-luvulla oppikursseja kirjanpidosta,
kauppalaskennosta, ruotsin kielestä ja kauppamaantieteestä. 1900-luvulla ryhdyttiin julkaisemaan Kuopion seudulla Vesa-nimistä seuralehteä. Lehdessä julkaistiin mm.jäsenten omia kirjoitelmia. Vuonna 1897 liikeapulaisyhdistykset aloittivat keskinäisen yhteistyön vuosittaisilla valtakunnallisilla kokouksilla. Kokouksissa käsiteltiin työaika- ja sivistyskysymyksiä, työoloja, eläkekysymyksiä, työnvälitystä sekä suhteita isäntiin eli kauppiaisiin. Vuonna 1899 Kauppa- ja liikeapulaisyhdistykset perustivat yhteistyöelimen Suomen kauppa-apulaisyhdistyksien keskusvaliokunnan. Nimi muutettiin vuonna 1906 Suomen Liikeapulaisyhdistyksien liitoksi.


Suomen Liikeapulaisyhdistysten liittoon kuuluivat yksinomaan yksityiskauppiaat ja 
heidän kauppa-apulaisensa. Myös suomenkielisistä kauppa-oppilaitoksista valmistuneet nuoret miehet, kauppakoulujen opettajat ja liikemiehet olivat johtohahmoja yhdistyksessä ja Liitossa. Näin ollen vuonna 1906 liitto otti kielteisen kannan työväenliikkeeseen ja osuustoimintaan. Vuonna 1918 Kuopion Kauppa-apulaisyhdistys uudisti sääntöjään ja samalla muutti nimensä Kuopion Liikeapulaisyhdistykseksi, mukaillen liiton nimeä. 

1938 Kuopion Liikeapulaisyhdistys vaihtoi nimensä uusien sääntöjen myötä Kuopion 
Liikeväki ry:ksi. 1917 perustettiin Suomen Kauppa- ja liiketyöntekijäin liitto. 
Sen tavoitteena oli työehtosopimuksiin pyrkiminen, työriitain sattuessa välitystyö, 
lakon tai sulun kautta työttömiksi joutuneiden aineellinen avustaminen ja 
lainopillinen avustus. Samalla liiton tuli toimia niin, että jäsenet ottavat osaa 
työväen luokan vapautuspyrkimyksiin, liittymällä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. 

1917 Kuopiossa perustettiin ammattiosasto Kuopion Liiketyöntekijät ry os25, 
joka liittyi jäseneksi Suomen Kauppa- ja liiketyöntekijäin liittoon. 
Suomen Ammattiyhdistysten keskusliitto SAK perustettiin 1930, johon 
Kuopion Liiketyöntekijät ry os.25 liittyi jäseneksi.


Lisää osastomme historiasta voit lukea kirjasta: 100 vuotta kauppaa Savossa, painovuosi 1994.