Tasa-arvosuunnitelma kaupan ala (opas)

MIKÄ ON TASA-ARVOSUUNNITELMA? 

Tasa-arvolain mukaan jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma toimii käytännön työkaluna, jonka avulla työpaikan tasa-arvotilannetta voidaan kartoittaa ja seurata, sekä luoda työpaikan tasa-arvotilannetta läpinäkyväksi. Tasa-arvosuunnitelman avulla tapahtuva tasa-arvotilanteen seuranta auttaa ennaltaehkäisemään erimielisyyksiä sekä edistää henkilöstön työmotivaatiota. Tasa-arvosuunnittelu hyödyttää koko työyhteisöä. Tasa-arvosuunnitelmaan kuuluu olennaisena osana myös palkkakartoitus, jonka avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Kokonaisuudessaan kaupan alalla sukupuolijakauma on melko tasainen, mutta ala- sekä ammattikohtaisesti löytyy sukupuolieroja. Esimerkiksi myyjinä työskentelevistä suurin osa on naisia.