Yhteistoimintaopas

Uudistettu yt-laki korostaa vuoropuhelua – henkilöstön kannattaa olla aloitteellinen ja hyödyntää aktiivisesti lain mahdollisuuksia 

Vuoden 2022 alussa voimaan tullut uudistettu yhteistoimintalaki korostaa jatkuvaa vuoropuhelua työpaikoilla. Tavoitteena on, että työnantaja ja työntekijä kehittävät yhdessä työtä ja työoloja ja varautuvat muutoksiin.

Uudistettu laki parantaa henkilöstön tiedonsaantia yrityksen asioista, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja henkilöstön edustajan asemaa muutosneuvotteluissa. Yt-neuvotteluja kutsutaan uudessa laissa muutosneuvotteluiksi.

Lakia sovelletaan yrityksiin, joissa on vähintään 20 työntekijää ja sen noudattamista valvoo yhteistoiminta-asiamies. Jos työnantaja ei kehotuksesta huolimatta ryhdy noudattamaan lakia, työnantaja voi joissakin tapauksissa saada laiminlyönneistä sakkorangaistuksen.

  • Lain mukaan vuoropuhelu pitää järjestää yli 29 työntekijän yrityksissä neljä kertaa vuodessa, 20–29 työntekijän yrityksissä kaksi kertaa vuodessa ja ilman henkilöstön edustajaa olevissa yrityksissä vähintään kerran vuodessa. 
  • Vuoropuhelun käytännön toteuttamisesta voidaan sopia paikallisesti toisin, mutta henkilöstön edun mukaista on pitää kiinni vähintään lain mukaisista neuvotteluista.
  • Työpaikan kehittämissuunnitelmaan kirjataan sovittujen toimenpiteiden vastuunjako, aikataulu sekä seuranta. 
  • Työvoiman vähentämistä koskevat neuvotteluvelvoitteet kuten neuvotteluajat ja neuvotteluosapuolet eivät lakiuudistuksessa muuttuneet.

https://tem.fi/yt-lain-ydinkohdat