Johtokunnan kokous 4.4.2024

PAMin valtakunnalliseen jäsenhankintapäivä oli Tasa-arvon päivänä 19.3. 2024. Osastona tällä päivälle, joka on myös Minna Canthin -päivä, oli some -kampanjaa. Teimme mainoksen Faceen ja Instaan, jossa kommentoijien kesken arvotiin 1 kpl Pam -logo villasukat. Arvonta suoritettiin 20.3. ja voittaja oli Seija J. Joensuusta.

SAK ilmoitti, että poliittiset lakot keskeytyvät 8.4.2024 ja seurataan miten Suomen hallituksen kehysriihi saa aikaan.

 Euroopan jäsenmaat hyväksyivät kiistellyn yritysvastuudirektiivin.
Yritysvastuudirektiivi asettaa ensimmäistä kertaa suurille yrityksille velvollisuuden selvittää toimintaansa liittyvät haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset sekä puuttua niihin. Direktiiviä sovelletaan asteittain yrityksen koon mukaan. Tiukimmillaan se tulee koskemaan yrityksiä, joissa on vähintään 1000 työntekijää ja joiden liikevaihto on 450 miljoonaa euroa. Direktiivin piiriin kuuluvia yrityksiä on noin 5400, joista Finnwatchin mukaan Suomessa on 139.

Direktiivi koskee alun perin sovittuun tekstiin verrattuna paljon pienempää joukkoa yrityksiä, lisäksi ryhmäkanneoikeuteen tuli myös lievennyksiä.

Yritysvastuudirektiivi etenee Euroopan parlamentin äänestyksiin. Kun direktiivi on astunut voimaan, jäsenmaiden tulee viedä sen sisältämät velvoitteet kansalliseen lainsäädäntöön.

Nyt tulivat osa heikennyksistä voimaan:

Lapsikorotuksen maksaminen päättyy

·         Työttömyyspäivärahan lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024 alkaen. Lapsikorotukset maksetaan 31.3.2024 saakka, vaikka hakemus saapuisi työttömyyskassalle 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Työttömyyspäivärahan suojaosa poistuu

·         Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka esimerkiksi osa-aikatyötä tekevä on voinut ansaita ilman, että työttömyyspäiväraha pienenee. Suojaosa on ollut neljän viikon hakujaksoilta 279 euroa ja kuukauden hakujaksoilta 300 euroa.

Lakimuutoksen jälkeen suojaosaa ei ole, joten käytännössä jokainen työstä ansaittu euro vähentää työttömyyspäivärahan määrää 50 sentillä.

Suojaosa poistuu hakujaksoilta, jotka alkavat 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Lakimuutokset eivät edellytä työttömyyskassan jäseneltä erillisiä toimenpiteitä, eikä niillä ole vaikutusta ansiopäivärahan hakurytmiin. Kassa huomioi lakimuutokset automaattisesti.

Ja lisää tulossa:

·         Vahvistetuista lakimuutoksista työssäoloehdon pidentäminen ja ”euroistaminen” otetaan käyttöön syyskuussa 2024.

Lisäksi eduskunnan käsittelyssä on muitakin lakimuutoksia, kuten ansiopäivärahan porrastaminen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen. Näitä lakimuutoksia ei ole vielä vahvistettu.

·         PAMin ja Kaupan liiton yhteinen opas tasa-arvon suunnitteluun julkaistiin 12.3. Työ sai alkunsa edellisellä työehtosopimuskierroksella PAMin aloitteesta. Kaupan liiton jäsenyrityksen Ikean Equality, Diversity and Inclusion Leader Catharina Van den Houwe sekä EWC-edustaja ja esihenkilöiden varaluottamusmies Satu Suvivirta kertoivat tasa-arvosuunnitteluun liittyvistä kokemuksista ja käytänteistä Ikeassa.” Ikean kahden vuoden välein päivitettävässä tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelmassa huomioidaan muutakin kuin sukupuolten välinen tasa-arvo.”

Tasa-arvo suunnitelma löytyy mm. osaston nettisivuilta: Tasa-arvosuunnitelma⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Valintoja

·         Satu Suvivirta on valittu Kaupan esihenkilöiden sopimusalatoimikunnan jäseneksi liittokokouskaudelle 2024–2027. Valinnan suoritti PAMin hallitus.

·         Satu Suvivirta on valittu PAMin edustajaksi SAK:n edustajistoon kaudelle 2024–2028. Valinnan suoritti PAMin hallitus.

Muutos

·         Työllisyyden palvelutorin (Navigaattori) tilanne muuttuu. Keskustelemme Navigaattorin viestinnän kanssa ja katsotaan, miten asia hoituu.

Menossa

  • Jäsenkampanja on käynnistetty.
  • Suunnitteilla lm-tapahtuma >> kysely tehty luottamushenkilöille.
  • Suunnitteilla perhetapahtuma (touko-kesäkuu).

Vetoomus: S-ryhmän 83 luottamushenkilöä vetoavat työnantajaansa, jotta yhtiön johto vastuullisena työnantajana vaatisi Orpon-Purran hallitusta aidosti neuvottelemaan työntekijäosapuolen kanssa. Vetoomus löytyy kokonaisuudessaan PAMin uutisissa.

Tiedoksi, että osaston toiminnantarkastus on tehty ja asiat ovat kunnossa.

Terveisin
Johtokunta