Toimintasuunnitelma 2024

Ammattiosastomme, PAM liikealan Kuopion seudun osasto 025 kuuluu Palvelualojen ammattiliitto PAMiin ja toimintamme pohja perustuu sekä yhdistyslakiin että ammattiosaston sääntöihin. Tärkeimpiä tehtäviämme ovat jäsenhankinta, jäsentemme edunvalvonta, palvelualojen (kauppa, varasto, kampaamo…) työntekijöiden työehtojen ja olosuhteiden kehittäminen sekä parantaminen.


Toiminnassamme autamme työntekijöitä työyhteisön järjestäytymisen kautta. Tällä toimintatavalla lisäämme työpaikkojen sisäistä järjestäytymisastetta. Järjestämisideologian tavoitteena on luoda työpaikoille jatkuvan neuvottelun mahdollistava rakenne, johon vaaditaan riittävän vahvat ja järjestäytyneet työyhteisöt. Samalla autamme luomaan työpaikoille selkeät toimintamallit yhteistoiminnalle ja yhteistyölle työntekijöiden ja työnantajan välillä. Prosessissa luottamushenkilöiden, liiton ja ammattiosaston yhteistyön tärkeys korostuu.
Lisäksi toteutamme toimintaamme PAMin tavoiteohjelman 2024-2027 mukaisesti, jossa keskeisessä asemassa ovat työntekijöiden terveyteen, toimeentuloon, vaikutusmahdollisuuksiin, osaamiseen, työehtosopimuksiin sekä sopimusjärjestelmään liittyvät kysymykset. Lisäksi siinä kiinnitetään huomiota järjestämiseen, liiton palveluiden kehittämiseen sekä jäsenistön moninaisuuteen.

Liiton tavoiteohjelman sisällöt:

1. Ammattiliitossa • Työelämän tulevaisuus on osin myös ammattiliittojen tulevaisuutta. Työsuhteet ovat murroksessa ja esimerkiksi työn silppuuntuminen lisääntyy. • Työyhteisöön liittyvien yhteisöjen merkitys vähenee. Tämä haastaa myös järjestäytymistä. • Jäsenpalvelujen on vahvistettava jäsenten edunvalvontaa, osallistumista ja osaamista. • Työntekijöillä pitää olla tietoa ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, vain näin voidaan tunnistaa epäkohdat ja vaikuttaa niihin. 

2. Työehdoista sopimassa • Poliittinen paine sopimusyhteiskunnan romuttumiseen on voimistunut, vaikka suurin osa suomalaisista kannattaa vielä nykyisenkaltaista sopimista. • Työn teettämisen muotojen moninaistuminen haastaa yhden mallin työehtosopimusjärjestelmää. • Teknologinen murros parantaa tuottavuutta. Nämä hyödyt on saatava palkkaneuvotteluilla jakautumaan oikeudenmukaisesti työntekijöiden ja omistajien välillä. • Mitä vähemmän sääntelyä työelämässä on, sitä enemmän työntekijöiden oikeudet nojaavat yritysten tai työnantajien hyvään tahtoon. 

3. Elämässä • Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työhönsä vähentävät kuormitusta ja lisäävät työhyvinvointia. Tällä on vaikutusta sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. • Ilman riittävää sosiaaliturvaa ja tukea työelämän riskit jäävät pienituloisten palkansaajien yksin kannettavaksi. • Ammatillisen koulutuksen laatu on turvattava. Opintojen pitää tarjota riittävä määrä myös yleissivistäviä opintoja. • Työnantajien järjestämää koulutusta on lisättävä. 

4. Työpaikalla yrityksessä • Työntekijöistä lähtevät kehitysajatukset ja -esitykset voisivat olla entistä enemmän osa työarkea. • Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tapahtuu työpaikoilla. Tämä tarkoittaa muuttuvia tehtäväsisältöjä sekä uusia osaamistarpeita. • Monimuotoisuuden huomioiminen lisää mahdollisuuksia selättää vaikeudet työvoiman saatavuudessa ja lisää alojemme vetovoimaisuutta. • Luottamushenkilöt tarvitsevat hyviä tukiverkostoja, jotta eivät jää yksin luottamustoimessaan.


Luottamushenkilöiden ohjeistaminen ja tukeminen ovat ammattiosastomme jatkuvaa tekemistä.


Ammattiosaston toiminnan painopisteet ovat jäsentoiminta, luottamushenkilöt ja osaston uudelleen organisointi.

Tehtävä

 Tavoite/toimenpiteet

 Järjestötoiminta


Jäsenhankinta, jäsenten sitouttaminen, järjestämistyöSuunnitelmallinen jäsenmäärän ja järjestöllisen vahvuuden kasvattaminen:
»
jäsenten hankkiminen / jäsenhankintakampanjat
»
jäsen/perhetilaisuudet
»
työpaikkakäyntien järjestäminen / infoillat
»
LM/TSV/yhdyshenkilöiden määrän lisääminen
»
kohdentaminen eri alueille somessa
»
uusien aktiivien löytäminen
»
liiton ja Itä-Suomen alueen kampanjoihin osallistuminen
»
jäsenten sitouttaminen ja saaminen toimintaan mukaan
Ammattiosaston toiminnan arviointi ja kehittäminenEdellisen vuoden toiminnan vertailu ja pohjatieto tulevaisuuden suunnitteluun:
»
jäsenmäärä / työpaikkakartoitus
»
ikärakenne / ammattinimikkeet
»
edunvalvonnan toimivuuden varmistaminen
»
aluetoimiston infot ammos.
»
osaston palvelutaso / henkilöstö
Järjestölliset valmiudetVarmistetaan ammattiosaston valmius järjestöllisiin toimenpiteisiin:
»
varautuminen tes -neuvotteluihin ja työtaisteluihin
»
työpaikkojen yhteyshenkilöverkosto
YhteiskuntavaikuttaminenYhteydenpito paikallisiin vaikuttajiin
»
Yhteistyökumppanit
»
Työllisyyden palvelutori (Torikatu 5, Kuopio) Työelämän pelisäännöt -infopiste
»
SAK:n paikallisjärjestöt: Sisä-Savo ja Kuopio yhteistyö
»
SAK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta
»
Aloitteet / lausunnot
Oppilaitosyhteistyö»
Koulutiedotus ja sen kehittäminen
»
Työelämätietouden lisääminen
Eläkeläisryhmät»
Räväkät
»
Kuopion Liikealan Eläkkeensaajat ry.

Edunvalvonta


Jäsenten työehtojen parantaminen»
Liiton työehtosopimusneuvottelujen tukeminen ja neuvottelutulosten tiedottaminen jäsenille
»
Tes-aloitteet liittoon
Edunvalvontaketjun toiminnan varmistaminen»
Luottamusmiestapaamiset (perehdyttäminen, kyselyt)
»
Uusien LM/TSV kontaktointi
Jäsenkoulutukset»
Nopealla reagoinnilla työelämän muutoksista johtuviin tilanteisiin apua ja neuvontaa työpaikoilla tai ammattiosaston toimistolla
»
Ammatilliset illat (TES-koulutusta Teamsilla)
»
Teemalliset koulutukset (ICT-tuki, yms.)
»
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tuki ja ohjeistus
Nuorisotoiminta»
kehitetään toimintaa aktiivisemmaksi, huomioiden PAMin aluetoiminta
»
Nuorten työelämän mielenkiinnon herättäminen
Solidaarisuustoiminta»
Ammattiosaston solidaarisuusvastaavan avulla tuemme yhteiskunnan ja lähialueidemme vähäosaisia
Yhteistyö»
Yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa


Ammattiosastomme toiminta / koulutussuunnitelma


Teemme vuosittain toimintasuunnitelman, jossa mietimme tulevia tapahtumia ja arvioimme jäsenten, johtokunnan ja toimintamme kehittämistä ja kouluttautumista. Huomioimme suunnittelussa PAMin, SAK:n, SAK:n paikallisjärjestöjen, Työväen Sivistysliiton (TSL:n) ja Kansan Sivistystyön Liiton (KSL:n) koulutukset.
• Johtokunta kokoontuu vuodessa keskimäärin 8–10 kertaa ja sääntömääräiset kokoukset kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.
• Olemme mukana työpaikkojen muutostilanteissa. Tuemme työntekijöitä työpaikkakierroksin ja PAM/OSASTO- paikalla päivin. Näitä työpaikkakäyntejä järjestämme tarpeen mukaan ja nopeallakin varoitusajalla.
• Järjestämme alueemme työpaikkojen työntekijöille tarpeen mukaan tai pyynnöstä keilailu- / mysteerihuone- tilaisuuksia, joita ennen pidämme Ajankohtaista -infoa työelämästä ja tietopaketin ammattiosastosta / PAMista.
• Jäsentapahtuma perheineen yhdessä os. 714:n kanssa. Teemana jätteiden lajittelu ja kierrätys. Yhteistyössä HopLop ja Jätekukko.
• Jäsenhankintakampanjat: keväällä 3kk ja syksyllä 3kk. Lisäksi huomioidaan Minna Canthin-päivä.
• Koulutustapahtuma: erätaidot tai ruokakurssi.
• Luottamushenkilöille: teema (avoin) ja hemmottelu.
• PAM valtuuston / hallituksen toiminnan aloittamisinfo osuudet sekä jäsenistölle että johtokunnalle.


Uusille jäsenille lähetetään sähköpostitse kuukausittain infokirje osastosta, eduista ja tulevista tapahtumista. Väliajoin postitetaan kirje, jossa myös pieni lahja. Uusille luottamushenkilöille lähetetään onnittelut valinnasta ja mahdollisuudesta tulla tutustumaan osaston toimistoon; tällöin myös osaston perehdytys luottamustoimeen.
Uusille jäsenille suunnattu esite johtokunnasta ja sähköiset uutiskirjeet puolivuosittain jäsenistölle. Kirjeessä mm. johtokunnan päätöksiä, tulevat asiat ja PAM valtuuston terveisiä. Tällä haemme avoimuutta työskentelyymme. Yhteistyötä Kuopion PAM - matkailu-, ravitsemis-, kiinteistö- ja vapaa-ajanalojen (MaRaKiVa os. 714) kanssa tiivistetään.

Kaikista tapahtumista tiedotamme joko PAM-lehdessä, tiedottein sähköpostilla, tekstiviestein, ammattiosaston sometilein Facebookissa ja Instagramissa sekä nettisivuillamme kuopio25.pamosasto.fi.

Ammattiosaston toimistolla ei ole vakituista päivystysaikaa, joten tapaamiset ovat sovittava etukäteen.


Ammattiosaston tarjoama tukitoiminta
• Vuosittain järjestettävään SAK:n Sisä-Savon paikallisjärjestön opintomatkaan annamme jäsenelle tukirahan, jonka suuruuden päätämme johtokunnan kokouksessa.
• Eläkeläisryhmille maksamme vastikkeellista tukea auttaessaan ammattiosaston toiminnassa.
• PAMin luottamushenkilökoulutuksen perus- ja jatkokurssin suorittaneille maksamme 100 € stipendin.

Ammattiosastomme kannatusjäsenyys (osaston säännöt 7§)
Kannatusjäsenen vuosittaisesta kiinteästä jäsenmaksusta sekä jäseneduista päättää osaston syyskokous. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2024 on 35 €.
Kannatusjäsenenä voi osallistua:
• osaston kokouksiin ja niihin liittyviin ruokailuihin yms. huomioiden omavastuut.
• osaston matkoihin ja tapahtumiin, huomioiden omavastuut.
• osaston työelämän koulutuspalveluihin.
• Ei osaston muita jäsenetuja.


Osaston jäsenetuja 2024 
• Osastolta saa työelämän koulutusneuvoja -palvelua. Autamme ja ohjaamme jäsenistöä kouluttautumaan.
• Kulttuuri- ja liikuntasetelit 10 kpl / jäsen / vuosi (setelin arvo: 5 €, myynti 3 €) palvelevat osaston jäsenistöä tasapuolisesti paikkakunnasta riippumatta.
• Kuopion Sawohouse ja Maxim -ravintoloiden tarjonta edulliseen jäsenhintaan. Lounas, Hanajuomat (O, L, S), muut juomat ja majoitus - 10 %. Ruokailu a la carte -listalta -15 %. Keikkalippu - 5 €. Yksi lippu / os. 025 jäsen ja ne pitää ostaa joko Sawohousesta tai Maximista.
• Kuopion Mailapelikeskus (Tenniskeskus: Katiskaniementie 1, 70700 Kuopio. Aamuvuoron klo 10.00-16.00 pelivuoroista 2 € alennus. Alennuksen piiriin kuuluu: tennis, sulkapallo, padel, pickleball, squash ja pingis.
• Kuopion Pesulamestarit -10 % alennus. (HUOM. Tämä etu on alustavasti voimassa vuoden 2023 loppuun.)
• Osastojen yhteinen telttakatos on vuokrattavissa. Jäsenille vuokra on puoleen hintaan eli 10 € / arkipäivä ja 20 € viikonloppu (pe-su) palautus maanantaina. Yhteistyökumppanit: 20 € /arkipäivä ja 40 € viikonloppu (pe-su) palautus maanantaina. Tietoja vuokraamisesta antaa Pekka 044 358 9774 tai osastojen puheenjohtajat.
Alennukset saa esittämällä jäsenkortin.
HUOM. Jäsenedut koskevat jäseniä, joilla osaston 025 jäsenkortti tai sähköinen jäsenyys puhelimessa.