Osaston syyskokous 2023

Osastomme syyskokous vietettiin Ravintola Raisussa Kuopiossa 17.11.2023.

Osaston puheenjohtaja Satu Suvivirta avasi kokouksen klo 17:30 ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

Avauspuheessaan Satu esitti huolensa maailman tilanteeseen; covid jyllää, Ukrainan sota jatkuu ja meitä täällä Suomessa huolettaa hallituksen toimet. Asumistuen leikkaaminen, irtisanomisen höllentäminen ja ansiosidonnaisen tiukentaminen. Myös laittomien lakkojen sanktioinnin koventaminen osuu meihin palvelualojen työntekijöihin eniten. Satu piti puheen Suomen tilanteesta UNI:n kokouksessa Amsterdamissa ja kokousväki oli järkyttynyt. ”Eihän tällaista Suomessa!”

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2024. Toimintasuunnitelma kooste https://kuopio25.pamosasto.fi/yhdistyksemme/toimintasuunnitelma-2024/

Lisäksi johtokuntaan varajäseneksi valittiin Katja Kiema.

PAM valtuuston terveiset kertoivat Minna Ropponen-Korhonen ja Minna Salberg. PAMin liittokokous oli Jyväskylässä 24.–26.10.2023. PAMin liittokokous hyväksyi liitolle tavoiteohjelman vuosiksi 2024–2027. Tavoiteohjelmassa korostuvat työntekijöiden terveyteen, toimeentuloon, vaikutusmahdollisuuksiin, osaamiseen, työehtosopimuksiin sekä sopimusjärjestelmään liittyvät kysymykset. Lisäksi siinä kiinnitetään huomiota järjestämiseen, liiton palveluiden kehittämiseen sekä jäsenistön moninaisuuteen. Siellä valittiin myös liiton puheenjohtajaksi Annika Rönni-Sällinen (hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Risto Kalliorinne), liiton hallitus ja valtuusto. Itä-Suomesta hallitukseen valittiin Hanna Puhakka Joensuusta. Valtuustoon osastostamme valittiin Minna Ropponen-Korhonen ja yleisvarajäseneksi Minna Salberg. Koko PAMin hallitus ja valtuusto: https://www.pam.fi/liittokokous/#hallitus-ja-valtuusto
PAMin uuden valtuuston kokous on 21.- 22.11.2023. Asioina mm. liiton jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Esille tulevat myös nykyinen Suomen hallituksen heikentävät toimet sosiaaliturvaan ja lakko-oikeuksiin. Maahanmuuttajat -kysymys puhuttaa varmaankin valtuuston kokouksessa. https://www.pam.fi/studies/maahanmuuttajaselvitys-2023/

Osaston puheenjohtaja Satu Suvivirta on toiminut PAMin kaupan sopimusalatoimikunnassa (esimiehet) ja PAMin edustajana kaupan esimiesten neuvottelujärjestön hallituksessa. Sopimusalatoimikunnilla on tärkeä merkitys työelämän kehittämisessä. Siellä kehitetään työehtoja ja uudistetaan työelämää. Työ ja työelämä muuttuu, joten on tärkeää olla vaikuttamassa muutokseen.

Esiteltiin osastomme johtokunnan jäsenet ja heidän roolit tehtävissään. ”Olemme moninainen ryhmä ja erimielisyyksiäkin ilmenee, mutta asiat ovat loksahdelleet paikoilleen ja niistä on selvitty”: toteaa Minna Salberg.
Osastoon tarvitaan tekijöitä; varsinkin nuoria. Luottamushenkilöitä tarvitaan moniin yrityksiin ja heidän valinnat ovat osastolle tärkeät.
Osaston risteily Tallinnaan marraskuun alussa koettiin hyvänä.

Kokous päätettiin hyvän aasialaisen ruuan makumaailmaan.